exocad DentalCAD

dentalcad_cutview
dentalcad_dental-db-indications
dentalcad_screenshot01
Производител: exocad
Описание

Широк спектър от индикации и функционалности:

  • стандартната версия позволява дизайн на: анатомични корони, кепета, стави, мостове, инлеи/онлеи, фасети, телескопични корони;
  • допълнителни модули: имплант модул (индивидуални абатмънти, винтови мостови конструкции), модул за работа с траверси, модул за изработка на модели, модул за работа с шини, eggshell модул, модул за работа с тотални протези, модул за работа със скелетирани частични протези, виртуален артикулатор, TruSmile, допълнителни библиотеки със зъбни анатомии, DICOM Viewer, Smile Design, модул за импортиране на данни за ставните движения от външни устройства.